Workforce Creator

Send to geir@hire.no

 

ENGLISH  | POLSKI  |  LITAUISKAS

ENGLISH

HIRE Norway AS is looking for recruitment consultants for our staffing company. We offer qualified employees to the construction sector in Eastern Norway, and we have done so since 2007.

Start-up:
Start-up as soon as possible. Employment until 15.08.21, with possibility of extension.

Tasks:

 • Find the right candidates for different jobs in accordance with personnel we demand.
 • CV management.
 • Background check of candidates.
 • Phone calls to reference persons.

We would like to hear from you who have:

 • A good mood and is outgoing.
 • Already have a large network of contacts or is not afraid to create new relationships.
 • Ability to work both independently and in teams.
 • Maybe you even have experience from building & construction?
 • You are 22 years old or older.

With HIRE you will get:

 • An eventful workday in a high pace.
 • Commission-based salary conditions.
 • Good career and development opportunities.
 • Work from home, or from one of our branch offices (Oslo or Sandefjord).
 • Flexible working hours.

Market situation:
We are already in a market situation where contractors are fighting over skilled workers. There are simply not enough skilled workers in Norway now, and there are strong indications that the demand will grow even stronger in the months ahead. The entrepreneurs will in the months to come need even more carpenters, formwork carpenters, concrete workers, ground workers and roofers, to name a few.

Who are welcome:
Whether you will manage to hunt down Swedes, Lithuanians, Norwegians, Poles, Spaniards, Ghanaians, Kurds, or others with a good work moral and experience from the industry, they are all very welcome to join our happy community.

Contract signing with candidates that you dig out for us:
For us to sign an employment contract with a candidate, he or she must have experience from the industry, be able to communicate well in English or Norwegian, have a Norwegian D-number or social security number, and already reside (live) in Norway.

In case this have triggered you, contact the marketing manager, Geir Opdahl, by email or telephone for a chat about the position.

About the employer:
HIRE Norway AS is a staffing agency that has provided qualified labour for private and public sector since 2007. We offer skilled and unskilled personnel for shorter and longer assignments. Most of the workforce we let out to entrepreneurs have permanent employment contracts with HIRE.

 

POLSKIE:

HIRE Norway AS poszukuje konsultantów ds. Rekrutacji do naszej firmy. Praca w nieokreslonych ramach czasowych (moze być jako dodatkowe zajecie) Nasza firma zajmuje sie poszukiwaniem  wykwalifikowanych pracowników dla sektora budowlanego we wschodniej Norwegii i robimy to od 2007 roku.

Zatrudnienie :
Zatrudnienie od zaraz do 15.08.21, z możliwością przedłużenia.

Zadania:

 • Poszukiwanie odpowiednich kandydatów na różne stanowiska zgodnie z potrzebami personelu.
 • Zarządzanie CV.
 • Weryfikacja kandydatów.
 • Rozmowy z kandytatami.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Dobry nastrój i towarzyski.
 • Sieć kontaktów lub latwość w nawiązywania nowych relacji.
 • Umiejętność pracy zarówno samodzielnie, jak iw zespołach.
 • Może masz nawet doświadczenie w budownictwie?
 • Masz 22 lata lub więcej.

Z Hire otrzymasz:

 • Pełen wrażeń dzień pracy w szybkim tempie.
 • Warunki wynagrodzenia oparte na prowizjach.
 • Dobra kariera i możliwości rozwoju.
 • Pracuj w domu lub w jednym z naszych oddziałów (Oslo lub Sandefjord).
 • Elastyczne godziny pracy.

Sytuacja na rynku:
Jesteśmy już w sytuacji rynkowej, w której kontrahenci walczą o wykwalifikowanych pracowników. W Norwegii po prostu nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników i istnieją mocne przesłanki, że popyt wzrośnie jeszcze silniej w nadchodzących miesiącach. W nadchodzących miesiącach przedsiębiorcy będą potrzebowali jeszcze więcej stolarzy, szalunków, betoniarzy, robotników ziemnych i dekarzy, by wymienić tylko kilku.

Jakich pracownikow potrzebujemy:
Niezależnie od tego, czy uda Ci się znaleść Szwedów, Litwinów, Norwegów, Polaków, Hiszpanów, Ghańczyków, Kurdów lub innych, którzy mają dobre nastawienie do pracy i doświadczenie w branży, wszyscy są bardzo mile widziani, aby dołączyć do naszej firmy.
Abyśmy mogli podpisać umowę o pracę z kandydatem, musi on mieć doświadczenie w branży, umieć dobrze porozumiewać się w języku angielskim lub norweskim, posiadać norweski numer D lub staly numer i już mieszkać w Norwegii .

W razie pytan skontaktuj się z menedżerem ds. Marketingu, Geir Opdahl, e-mailem lub telefonicznie, aby porozmawiać na temat stanowiska.

O pracodawcy:
HIRE Norway AS jest agencją pośrednictwa pracy, która od 2007 roku zapewnia wykwalifikowaną siłę roboczą dla sektora prywatnego i publicznego. Oferujemy wykwalifikowany i niewykwalifikowany personel na krótsze i dłuższe zlecenia. Większość pracowników, których oddajemy przedsiębiorcom, ma umowy o pracę na czas nieokreślony z HIRE.

 

LITAUISKAS:

Netrukus