Elin Reinfjord, HR ansvarlig, Carl C Fon

Det administrative rundt innleie av arbeidskraft fungerer veldig bra, og vi er fornøyde med hvordan HIRE imøtekommer våre behov. Det er en betryggende god kvalitetssikring av arbeidskraften vi leier av dere.

Elin Reinfjord, HR ansvarlig, Carl C Fon