Anders Vegger, Formann, Carl C Fon

Vi får det vi skal ha av arbeidsfolk, selv på kort varsel. Vi får alltid god service av HIRE. Deres arbeidstakere er ryddige i forhold til timelister, og har med seg verktøyet som kreves til jobbene.

Anders Vegger, Formann, Carl C Fon