fbpx

Vi kan foreta støvmåling

 

BM-DUST DETECTOR (STØVMÅLINGER)

Ved støvmåling med BM-Dust Detector registreres støvavsetninger på en spesiell gel-tape. Tapen gjennomlyses før og etter testen, og endringen i lysmengden (redusert som følge av støvet) er et direkte mål for hvor mye støv som er avsatt på tapen. Støvmengden avleses direkte i prosent, og resultatet angir hvor mange prosent av tapen som er dekket med støv. Måling av støvdekket vil kunne si oss noe om både forurensningsnivået i det aktuelle rommet, og effekten av forskjellige rengjøringsmetoder.

NS-INSTA 800, som er norsk standard for rengjøringskvalitet, skal i år revideres, og er i disse dager ute på høring. Sannsynligvis vil enda flere enn i dag bli pålagt å utføre støvmålinger. HIRE har gått til innkjøp av den mest brukte støvmåleren, og har kjørt et oppfriskingskurs for staben. På forespørsel er vi nå klare til å komme ut til deres lokaler for å ta profesjonelle tester av kvaliteten på rengjøringen. Om dere ønsker, sender vi etter at målingene er foretatt en grundig rapport om våre funn.

Ta kontakt for informasjon om priser o.a.

støvmåling leie bm dust detector