Om egenmelding

[English at the bottom]

[Norwegian]
INFORMASJON TIL ALLE ARBEIDERE (Oslo):
HIRE kan ikke alltid betale sykepenger til de som fyller ut egenmeldingsskjema. HIRE krever at arbeiderne RINGER til Olga før klokken 07:00 for å informere om at de er syke. SMS/E-POST er IKKE et alternativ. Om HIRE mistenker at grunnen til at noen ikke drar på jobb er annet enn sykdom, vil sykepenger ikke bli innvilget. Om du tror du kun vil være syk en dag eller to eller tre, er det alltid lurt å få et papir fra din lege. Det er vanlig praksis i Norge å dra til legen når man er syk. 
Husk også at egenmeldingen må være fylt ut, signert og levert av deg selv i hånden til Olga senest 4 dager etter første sykefraværsdag. 
Tusen takk!

 

[English]
INFORMATION TO ALL WORKERS (Oslo):
HIRE cannot always pay sick-salary to those who fill in the form “Egenmelding”. HIRE demands that the worker CALL to Olga before 07:00 to inform her about the sickness. SMS/E-MAIL is NOT an alternative. If HIRE suspects that the reason for not going to job is something else than sickness, sick salary will not be granted. Even if you think you will be sick for only one or two or three days, it is always smart to get a paper from your doctor. The usual practice in Norway is to go to the doctor when you are sick.
Also remember that «Egenmelding» has to be filled in, signed and delivered in person in Olga’s hand at the latest 4 days after your first sick day away from work.
Thank you very much!