We have a lot of work / projects that start right after Easter. We therefore need many skilled workers. Give us a feedback by replying to this email as soon as possible, and we will contact you.

Vi har mye arbeid / oppdrag som starter opp rett etter påske. Vi trenger derfor mange dyktige arbeidere. Gi oss en tilbakemelding ved å svare på denne mailen så snart som mulig, vi vil da ta kontakt med deg.

Contact persons: Olga (48324445), Marta (97318860), Rafal (46975933)

Check also out these jobs!