fbpx

Please enter your email:


Your first name + Your last name:

INFORMASJON OM HVA DU GJØR VED SYKDOM:

Arbeideren må for å kunne benytte seg av egenmelding levere egenmeldingsskjema ved personlig oppmøte uten ugrunnet opphold, helst under sykeperioden eller dagen etter. Om arbeideren feiler med å møte opp innen rimelig tid for å fylle ut egenmeldingsskjema vil HIRE anta at arbeideren ikke var syk, og arbeideren vil da miste retten til lønn i sykeperioden.

Husk at arbeideren må melde fra til kontoret hver dag kl. 07 om sitt fravær. Oslo: Kontakt Olga. Sandefjord: Kontakt Wojciech.

Arbeideren må kunne dokumentere at han faktisk var syk, slik at ingen i HIRE kan kunne mistenke at arbeideren bare har tatt noen ekstra fridager. Å ta et skjermbilde hvor dato og fysisk tilstedeværelse tydelig fremkommer, og sende dette til kontoret kl. 12.00 hver sykedag, kan fungere som et slikt bevis. Ta bilde av denne skjermen: https://www.worldtimeserver.com. (Rød boks “”Local Time”)

Lønn for sykeperioder vil alltid bli utbetalt en del senere enn annen lønn. Normalt kan man påberegne 4 uker før lønnen for egenmeldingen er på konto.  

Når du er syk, kan du alltid finne reglene på denne nettsiden: www.hire.no/syk.

VELG ALLE ALTERNATIV SOM ER RIKTIG: (6 riktige svar)

 
 
 
 
 
 
 
 
 


WHEN YOU VISIT A DOCTOR:

Bring the form «Alternativ til sykmelding», and give it to the doctor before you start talking to your doctor.
You will get the form on email from HIRE when you ask for it (before you visit the doctor).

What must you remember when you visit your doctor?

 
 
 


SALARY

All questions about your payment/salary slip must be sent to epost@hire.no.
Olga, Wojciech and Marta will normally not be able to help you with these kind of questions. 
You will find a calendar on the back of your time sheet stating what dates you must send in your time sheet, and what dates the salary will be on your bank account.

Which two statements below are correct? 

 
 
 
 


BOSS’S SIGNATURES ON TIME SHEETS

If you hand in your time sheet without the signature from the “boss” on the project, HIRE might not be able to pay your salary on planned pay dates. (For HIRE to be able to send invoices to its customers they need all time sheets to be signed by the customer.)

What might happen if you don’t get your time sheets signed by the project manager?

 
 
 


WHERE TO PUT/SEND TIME SHEETS

You can put your time sheets in the box names “Timelister” in the HIRE office, or send a really good quality photo of your time sheet to epost@hire.no. If you deliver or send in your time sheets too late, your salary payment will possibly enter into your account two weeks later than normal.

Which two statements are correct?

 

 
 
 
 

Kjøreskjema

Det finnes to utgaver av kjøreskjema: Et kjema som brukes når du har vært så heldig å få låne bil av HIRE (lenke), og et skjema som du bruker når du kjører egen bil (lenke).

Det er svært viktig at man hver dag fører nøyaktig kjørerute; hvor man starter fra (hjemmeadresse eller HIRE-kontor), og adresse man kjører til, og adresse man parkerer for natten. Det er viktig at man hver dag noterer antall kilometer man har kjørt.

Det er også viktig å notere hvor mye som blir belastet i bomstasjoner hver enkelt dag. Dette føres i egen kolonne “Bompenger”.

Kjøreskjemaene leveres alltid sammen med timelistene.  

 
 
 

Refusjonsskjema

Info: Alle utlegg som på forhånd har blitt forhåndsgodkjent av kundeansvarlig i HIRE eller godkjent av kunde skal føres opp i Refusjonsskjema. Typiske utlegg kan være billetter til buss/tog.

Refusjonsskjema med kvitteringer (f.eks billettene) må leveres på HIRE’s kontor innen rimelig tid. Foto av skjema/kvitteringer godkjennes ikke, da HIRE krever originalene.  

 
 
 


DOWNLOAD FROM HIRE.NO

You can download “Timeliste” (Time sheet), “Alternativ til sykemelding” (form to give your doctor) and many other documents from www.hire.no.

What can you download from our website?
(More than one correct answer!)

 

 
 
 

Question 1 of 9