Om du ønsker en enkel, signert kontrakt på betingelsene, så kontakt Geir Opdahl på geir@hire.no.
Kontrakt eller ikke, så lover vi at vi selvfølgelig vil overholder betingelsene beskrevet nedenfor. 

REKRUTTERING TIL HIRE NORWAY AS • SOMMEREN 2021

 

Vennligst fyll ut dette skjemaet om du har en klar formening om at personen . . . :

1) . . . ønsker å jobbe for HIRE

2) . . . er flink og kan gjøre en god jobb for HIRE

Husk at personen allerede må bo i Norge, ha et norsk personnummer eller D-dummer, og må kunne snakke enten brukbart engelsk eller brukbart norsk.  

Bruk et nytt skjema for hver kandidat du sender til oss.

Vi skal straks ta kontakt med personen du har gitt oss kontaktdetaljer til. Om vi ansetter personen, og hun/han har jobbet for oss 200 timer, vil du tjene følgende:

• NOK 4.000,- per fagarbeider med god erfaring fra Norge

• NOK 2.000,- per hjelpearbeider med en del erfaring fra Norge.

Du kan når som helst kontakte geir@hire.no for å forhøre deg om personene du har satt oss i kontakt med ble ansatt, og hvor mange timer de eventuelt har jobbet. Geir vil innen kort tid ha et svar klart til deg. Vi garaterer at om vi avventer med å ansette personen, og så f.eks. ansetter personen et halvt år senere, så skal du uansett ha betalt når personen har passert 200 timer for HIRE så lenge dette skjemaet er sendt innen 15. august 2021. (Det kan absolutt bli aktuelt å forlenge denne ordningen. Vi vil da i tilfelle endre datoen i setningen foran). 

Om du tilfeldigvis også har innhentet CV og kontaktdetaljer til referanser, så send det på epost til olga@hire.no (med kopi til geir@hire.no) like etter at du har fylt ut dette skjemaet. 

Opplysninger om deg og kandidat

***************************