Application for advance payment on salary

[Søknad om forskuddsbetaling på lønn]