FORSLAG FRA GEIR

etter PK-møtet 04.02.2019 der det igjen viser seg at det ofte er utfordringer
for våre arbeidere å levere egenmeldingsskjema pga. de er ute i jobb,
hvor vi faktisk foretrekker at de er . . .

• • •

Egenmelding på PDF som kan fylles ut på
maskin, og skal sendes til Olgas epost.

LENKE: EGENMELDING PDF

• • •

Evaluering av egenmelding som kan
fylles ut på maskin om Salina mistenker
misbruk av egenmelding som skal
sendes per epost til arbeider.

LENKE: EVALUERING 

• • •

Egenmelding i online-skjema
Mottakere vil være Olga og Wojciech.
Geir holder selv denne løsningen som en klar favoritt!!
I utprøvingsfasen går epost til Geir, Tom, Olga og Inge,
men ikke Wojciech – da jeg ikke vil skape falske forventninger.
SUPERT OM DERE ALLE TESTER UT!!!!

SELF-REPORTING OF SICKNESS ABSENCE
to be used when doctor has not been visited
(Egenmelding)

Demand 1:
Absence from work due to sickness must be reported to HIRE before the work should have started your first day away from work.

Demand 2:
This form must be filled in corretly and sent from worker no later than 24 hours after returning to work.

NB!
AN ASSESSMENT OF THE RIGHT TO USE SELF-REGISTRATION WILL BE DONE BY HIRE'S ADMINISTRATION EVERY TIME THIS FORM IS USED.

We also remind you that if you are entitled to sick pay, the payment will normally be made payable later than ordinary salary.

Name and department

Reason for absence from work

Dates for absence

(dd/mm/yyyy)

If child was sick, please fill in section at bottom before clicking "Send"!

This form is being sent to Olga and Wojciech.

Only fill in this section if absent is caused by sick child

Use “Send” button above this section!