Noen ansatte i HIRE har muligens behov for noe nytt datautstyr for å kunne gjøre en bedre jobb. Her følger en ønskeskjema hvor du enkelt kan krysse ut på det du mener du har behov for. Dette er ikke en bestillingsliste, men en ønskeliste. HIRE vil som alltid ikke være gjerrige på innkjøp av helt nødvendig datautstyr.

Fyll samvittighetsfullt ut skjemaet etter beste evne.

Til info: Tiden har kommet for at når det investeres nye PC'er til HIRE, så er tanken at én og samme laptop skal dekke behovet både på kontoret og på hjemmekontoret. Dette betyr at vi fremover må innstille oss på å bære PC'n frem og tilbake mellom kontor og hjemmekontor.