RESPONSTID

4-timersgaranti
Vi garanterer ovenfor kundene at uansett forespørsel vil vi ha gitt dem et utfyllende svar innen innen 4 timer. Alt annet legges til side. Om kundene mot formodning ikke skulle være fornøyd med arbeidskraften vi har leveret, vil vi raskt imøtekomme kundens krav og finne en løsning. Uten fornøyde kunder har vi ikke livets rett.
24-timersregel
Våre vikarer er opplært til å ta opp eventuelle problemer innen 24 timer. God kommunikasjon handler om å snakke med hverandre, og ikke om hverandre. 

Vi gir deg de arbeiderne du trenger, når du trenger dem.
Mange prosjekter har til tider et stort behov for ekstra arbeidskraft. Enten dere har behov for én medarbeider til et kort oppdrag, eller tjue medarbeidere til et langvarig oppdrag, kan vi hjelpe deg. 

Grundig utvelgelse
Alle våre medarbeidere har vært gjennom grundige intervjuer, kunnskaps- og ferdighetstester, og referansekontroll. Dette er med på å sikre at dere får de rette personene til jobben. HIRE skal bidra til at vi alltid oppfyller vår målsetting om rett person på rett plass til rett tid i hele den avtalte perioden.

Vi sørger for:

 • Rekruttering
 • Personalansvar
 • Arbeidsgiveravgift
 • Lønn, feriepenger, sykelønn
 • Kurs og utvikling
 • Forsikringer
 • HMS
 • At likebehandlingsprinsippet blir fulgt

Dere tar dere av:

 • Innføring av arbeidsoppgavene
 • Daglig veiledning og oppfølging
 • HMS