fbpx

 

Tusen takk for at du møtte på tirsdag! Vi ville satt stor pris på om du satte av noen sekunder på en evaluering av frokostseminaret.

Anonym evaluering

Innkallingen:

Hvor fornøyd var du med innkallingen?

Innlegg NHO:

Hvor fornøyd var du med presentasjonen / informasjonen fra NHO Service?

Innlegg HIRE:

Hvor fornøyd var du med presentasjonen / informasjonen fra HIRE?

Paneldebatten:

Hvor fornøyd var du med paneldebatten?

Serveringen:

Hvor fornøyd var du med serveringen?

Lokalitetene:

Hvor fornøyd var du med lokalitetene?

Arrangementet totalt sett:

Hvor fornøyd var du med arrangementet TOTALT sett?

Klokere:

Føler du at seminaret bidro til at du ble klokere?

Tryggere:

Føler du at seminaret bidro til at du er tryggere på om du kan leie arbeidskraft i fremtiden?

Tilbakemelding:

Har du noen tilbakemeldinger, innspill eller forslag til oss?

(Husk at undersøkelsen er anonym, så dersom du ønsker svar fra oss, må du legge inn navn eller e-postadresse.)