Only 20 seats available! Kun 20 plasser ledige!

COURSE RESERVATION: FIRST AID
KURSPÅMELDING: FØRSTEHJELP

FRIDAY 14th JUNE
FREDAG 14. JUNI

Start: 14:00 (2 o'clock). Finish: 16:30
Address: HIRE's office in Oslo

Hurry up to book a place!
Vær raskt med å melde deg på!

Pris: 250,- (trekkes fra lønnen) 

The course certificate is valid for 10 years.
Kurs-sertifikatet er gyldig for 10 år.

F i l l   i n   f o r m   b e l o w !

The 20 first persons that says "Yes" will on Thursday get a message from Geir.
De 20 første påmeldte vil på torsdag få en beskjed fra Geir.

Hotdogs and Pepsi will be served.

HIRE Norway AS