Vi kan foreta støvmåling hos dere

eller dere kan leie maskinen av oss

 

BM-DUST DETECTOR (STØVMÅLINGER)

Ved støvmåling med BM-Dust Detector registreres støvavsetninger på en spesiell gel-tape. Tapen gjennomlyses før og etter testen, og endringen i lysmengden (redusert som følge av støvet) er et direkte mål for hvor mye støv som er avsatt på tapen. Støvmengden avleses direkte i prosent, og resultatet angir hvor mange prosent av tapen som er dekket med støv. Måling av støvdekket vil kunne si oss noe om både forurensningsnivået i det aktuelle rommet, og effekten av forskjellige rengjøringsmetoder.

 

støvmåling leie bm dust detector

Ta kontakt for informasjon om priser o.a.